هدف تخلفات پرونده پدیده شاندیز اخبار سیاسی و اجتماعی

هدف: تخلفات پرونده پدیده شاندیز اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی وقت از بین بردن کنکور تا آخر اسفند مشخص می‌شود/ بیشترین صدمه از برگزاری کنکور

وزیر آموزش و پروش راجع به وقت نهایی از بین بردن کنکور دانشگاه‌ها عنوان کرد: تا آخر اسفند ماه وقت نهایی از بین بردن کنکور مشخص می‌شود. 

وقت از بین بردن کنکور تا آخر اسفند مشخص می‌شود/ بیشترین صدمه از برگزاری کنکور

بطحایی : وقت از بین بردن کنکور تا آخر اسفند مشخص می شود/ بیشترین صدمه از برگزاری کنکور را آموزش و پروش می بیند

عبارات مهم : آموزش

وزیر آموزش و پروش راجع به وقت نهایی از بین بردن کنکور دانشگاه ها عنوان کرد: تا آخر اسفند ماه وقت نهایی از بین بردن کنکور مشخص می شود.

سید محمد بطحایی در گفت وگو با ایلنا، راجع به از بین بردن کنکور و موضع وزارت آموزش و پروش در این خصوص گفت: همگان راجع به از بین بردن کنکور اتفاق نظر دارند، خصوصا ما آموزش و پرورشی ها که بیشترین صدمه و لطمه را از برگزاری کنکور به این شیوه می بینیم به شدت با این روش مخالف هستیم.

وی خاطر نشان کرد: از بین بردن کنکور یک مقدماتی مورد نیاز دارد که اگر به درستی اجرا نشود دانش آموزان لطمه می خورند و تبعیض ایجاد می شود.

وقت از بین بردن کنکور تا آخر اسفند مشخص می‌شود/ بیشترین صدمه از برگزاری کنکور

وزیر آموزش و پروش ادامه داد: گفت وگوهایی با وزرات علوم صورت گرفته هست، امیدوارم کارگروهی که بر جهت این عنوان تشکیل شده است است و بررسی ها را انجام می دهد تا آخر سال به نتیجه برسد تا ما بتوانیم پیشنهادمان را به مجلس ارائه دهیم تا بر اساس آن یک جدول وقت بندی تعیین و مشخصص شود کنکور عملا از چه سالی از بین بردن می شود.

بطحایی راجع به نگرانی دانش آموزان درخصوص نحوه گزینش دانشگاها گفت: متغییرهای زیادی وجود دارد ولی فعالیت ها و وقت بندی آن تا آخر اسفند مشخص می شود.

وزیر آموزش و پروش راجع به وقت نهایی از بین بردن کنکور دانشگاه‌ها عنوان کرد: تا آخر اسفند ماه وقت نهایی از بین بردن کنکور مشخص می‌شود. 

واژه های کلیدی: آموزش | برگزاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs