هدف تخلفات پرونده پدیده شاندیز اخبار سیاسی و اجتماعی

هدف: تخلفات پرونده پدیده شاندیز اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مردم باید حق گزینش میان پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی داشته باشند / مولاوردی

دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از پیام‌رسان خارجی شکسته شود، ولی این حق را نیز جهت شهروندان باید قائل ب

مردم باید حق گزینش میان پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی داشته باشند / مولاوردی

مولاوردی: مردم باید حق گزینش میان خبر رسان های داخلی و خارجی داشته باشند

عبارات مهم : ایران

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از خبر رسان خارجی شکسته شود، ولی این حق را نیز جهت شهروندان باید قائل باشیم که بتوانند از میان گزینه های متفاوت داخلی و خارجی گزینش داشته باشند.

شهیندخت مولاوردی در گفت وگو با ایسنا، راجع به این که آیا دولت حق گزینش شهروندان جهت استفاده از خبر رسان های داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می دهد؟ اظهار کرد: در مجموعه دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از خبر رسان خارجی شکسته شود، ولی این حق را نیز جهت شهروندان و مردم باید قائل باشیم که بتوانند از میان گزینه های متعدد داخلی و خارجی گزینش داشته باشند.

مردم باید حق گزینش میان پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی داشته باشند / مولاوردی

وی همچنین راجع به ورود دادستانی به عنوان استعفای مجدد شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اگر استعفای مجدد آقای نجفی را نتیجه تذکر و اظهارنظر دادستانی بدانیم، ضایع شدن حق شهروندی ایشان صحیح است ولی تا جایی که من بررسی کردم استعفای مجدد ایشان به خاطر اظهارنظر دادستانی نبوده است.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: ورود دادستان به عنوان استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به این نحو نه فقط حق شهروندی آقای نجفی بلکه حق شهروندی همه کسانی که به اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رای داده اند را نیز در بر می گیرد. دادستانی نباید به این شکل به عنوان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ورود پیدا می کرد.

دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از پیام‌رسان خارجی شکسته شود، ولی این حق را نیز جهت شهروندان باید قائل ب

وی راجع به این که آیا رییس جمهور در جلسه یکسان سران قوا به این عنوان خواهد پرداخت؟ گفت: حتما رییس جمهوری این ملاحظه را دارند و با توجه به رویکردی که ایشان دارند نیازی به توصیه در این زمینه نخواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | حقوق شهروندی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs